Cena je individuální, závisí na potřebách klienta, délky spolupráce a dalších faktorech.

 

Program  nastavíme na základě úvodní konzultace, kde změříme Vaše tělesné hodnoty a podle nich nastavíme spolupráci.

Úvodní konzultace je ZDARMA.